Phía Trên Mặt Đường Phía Dưới Mặt Nước
Xem phim

Phía Trên Mặt Đường Phía Dưới Mặt Nước

Over gaden under vandet

100

Quốc gia: Phim Mỹ

Đạo diễn: Charlotte Sieling

Diễn viên: Anders W BerthelsenMohammed Al-BakierSidse Babett Knudsen

0/ 5 0 lượt
VIP.D:
Nội dung phim

Phim Phía Trên Mặt Đường Phía Dưới Mặt Nước xã hội là nơi mọi cá thể có sự liên quan và ảnh hưởng đến nhau. Bộ phim đưa đến một cái nhìn rõ nhất về những con người với mối quan hệ chồng chéo. Sự tương tác người này ảnh hưởng đến toàn cộng đồng, xã hội. Trong phim, mọi người buộc phải thay đổi, để thích nghi, để tồn tại, để cho thế hệ mai sau.

Thể loại: Phim Hình Sự

Mở rộng...